Tjänster

Link & Learn

International

 

TJÄNSTER

tolkning japanska/svenska, japanska/engelska

anordnande av rese- och studiebesöksprogram

turistguidning

reseledartjänster

resekonsulttjänster

internationella konsulttjänster inom språk och kultur

informationssökning i japanskspråkiga källor

produktion av text, bild och videoinnehåll

föreläsningar

arrangemang av föreläsningar, kurser, workshops

marknadsföringstjänster

export och import av ovanstående tjänster

 

 

Nyligen utförda uppdrag:

 

Tolk åt en grupp japanska journalister på besök i Sverige, tema kärnkraft och slutförvar. Besök hos bland annat energiministern och SKB i Östhammar.

 

Läs artikel:

Japanska nyhetsmedier på besök - SKB

 

Tolk åt Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan (KSO) när de besökte Japan hösten 2013.

 

Exempel på artiklar om Japan på svenska:

 

http://inbeijing.se/bulletin/author/lena-lindahl/

 

KONTAKT

Lena Lindahl

 

lena@linkandlearn.se