Tjänster

tolkning  japanska/svenska, japanska/engelska

anordnande av rese- och studiebesöksprogram

turistguidning

reseledartjänster

resekonsulttjänster

internationella konsulttjänster inom språk och kultur

informationssökning i japanskspråkiga källor

produktion av text, bild och videoinnehåll

föreläsningar

arrangemang av föreläsningar, kurser, workshops

marknadsföringstjänster

export och import av ovanstående tjänster


 


Nyligen utförda uppdrag:


Arrangör och tolk för det japanska advokatsamfundet (Nichibenren) under en veckas studiebesök om den svenska välfärdsmodellen med extra fokus på ungdomars förutsättningar. (2018)


Tolk åt en grupp japanska journalister på besök i Sverige, tema kärnkraft och slutförvar. Besök hos bland annat energiministern och SKB i Östhammar.


Läs artikel:

Japanska nyhetsmedier på besök - SKB


Tolk åt Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan (KSO) när de besökte Japan hösten 2013.


Exempel på artiklar om Japan på svenska:


http://inbeijing.se/bulletin/author/lena-lindahl/


KONTAKT

Lena Lindahl


lena@linkandlearn.se